"למרות שאף אחד לא יכול לחזור אחורה ולהתחיל לגמרי מחדש, כל אחד יכול להתחיל מרגע זה ליצור סיום חדש לגמרי".
קארל בארד.

מאמרים אתר עו"ד ענבר דרור

"למרות שאף אחד לא יכול לחזור אחורה ולהתחיל לגמרי מחדש, כל אחד יכול להתחיל מרגע זה ליצור סיום חדש לגמרי".
קארל בארד.

מאמרים